Kortrijk Green Deal

Kortrijk heeft haar eigen Green Deal klaar. Dit klimaatplan omvat 10 speerpunten waarmee de stad Kortrijk zijn bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatopwarming én zich wapent tegen de extremere weersomstandigheden die de klimaatopwarming met zich meebrengt.

10 speerpunten voor een duurzame en groene congresstad

 1. We begeleiden minstens 5.000 woningen naar een energetische (dak)renovatie.
 2. Kortrijk werkt aan een energie-neutrale stadsorganisatie (openbare gebouwen en verlichting).
 3. We verhogen ons aandeel hernieuwbare energie tot 10% tegen 2025 en 15% tegen 2030: zon- en windenergie, restwarmte en biomassa.
 4. Als beste fietsstad van Vlaanderen kiest Kortrijk voor duurzame mobiliteit.
 5. We stoppen het ruimtebeslag en zetten verder in op de bouwshift.
 6. We willen meer ruimte voor water in een klimaatrobuuste omgeving.
 7. We blijven investeren in meer biodiversiteit met nieuw, publiek groen en 100ha extra bos en natuur.
 8. We hebben aandacht voor afval en een circulair aankoopbeleid en materialengebruik.
 9. Kortrijk zet in op gezonde en eerlijke voeding voor iedereen, met aandacht voor lokaal en korte keten.
 10. We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.

Congres in Kortrijk? Contacteer ons

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

40% minder uitstoot broeikasgas

Het klimaatplan is een concreet en bevattelijk plan, onder meer gebaseerd op het Kortrijks bestuursakkoord en het Burgemeestersconvenant.

De stad engageerde zich om de klimaatopwarming tegen te gaan door de CO2 uitstoot te verminderen (-40% tegen 2030).

 1. Bescherming tegen extreme weersomstandigheden: Kortrijk bestrijdt de klimaatopwarming door haar CO2-emissies te verminderen maar beschermt de stad ook tegen de extremere weersomstandigheden waar we nu al mee te maken krijgen. Het klimaatplan bevat acties om extreme neerslag en droogte op te vangen zoals onthardingsprojecten, meer natuur en een bekenplan.
 2. Betere luchtkwaliteit: Kortrijk zet in op de leefbaarheid door de luchtkwaliteit beter in kaart te brengen, knelpunten te detecteren en op te lossen.

Congres in onze stad? Contacteer ons

Afbeelding

Kortrijk: duurzame stad

De Verenigde Naties lanceerden 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de ‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s) die onze wereld moeten veranderen tegen 2030. 

Kortrijk gaat met deze ambitieuze agenda aan de slag. Elk jaar sluiten de stad Kortrijk, de PZ Vlas en de Kortrijkse (basis-, secundaire- en hoge-) scholen een duurzaamheidscharter af. In dit charter vind je acties rond duurzame mobiliteit, afvalpreventie, natuur, energie, water, duurzame voeding , gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en sociale vaardigheden.

Dit is een unieke samenwerking in Vlaanderen.